U bevind zich op de hoofd pagina van de internetsite welke geheel gewijd is aan het leven en de verering van Sint-Jozef.

 

Veel van en over St-Jozef weten we niet. Toch willen wij u op deze internetsite meer informatie geven over deze grote Heilige.

 

Veel meer dan hetgeen het Nieuwe Testament van Sint Jozef verhaalt, in het zogenaamde kindsevangelie, is niet bekend. Uit dit evangelie kennen we hem als gewetensvol ten opzichte van haar, Moeder Maria, die hij tot echtgenote heeft gekozen, zich volledig bewust van zijn vaderlijke plicht met betrekking tot Jezus. Daarom kenmerkt het kindsevangelie hem als een rechtvaardig en rechtschapen mens. 

 

De betekenis van St-Jozef in het leven van de Maagd Maria, Christus, gelovigen en voor de kerk is diepgaand en voor een ieder duidelijk weergegeven in een geschrift van Paus Johannes Paulus II welke u vind achter de knop “levensverhaal”.

 

Buiten het pauselijk geschrift over St.-Jozef vind u op deze site uitgebreide informatie over Sint-Jozef zoals:

·        Gebeden  en liederen tot Sint Jozef.

·        Vele Heilig of Zaligverklaarde personen hadden een grote verering voor Sint Jozef, lees eens hun verhaal en verering voor de grote Heilige Jozef.

·        Over de hele wereld wordt Sint Jozef vereerd, vaak met gebruiken die al honderden jaren oud zijn.  Kijk op de pagina gebruiken en probeer eens een van de recepten.

·        Bidprentjes en plaatjes van Sint Jozef mogen natuurlijk op deze site niet ontbreken.

·        Veel speciaal en alleen aan Sint Jozef opgedragen kapellen bestaan er niet, van de enkele die er zijn vindt u informatie onder het knopje “Kapellen”.

·        Fatima, Lourdes enz. enz. zijn bekende verschijnings plaatsen van Moeder Maria.  Dat tijdens enkele van deze verschijningen ook Sint Jozef is verschenen is minder bekend, hier kunt u er meer over lezen.

·        De  Belgisch / Nederlandse “Vriendenkring van de Heilige Jozef” heeft op deze site ook een plaatsje gevonden.

·        Links naar andere internetsites en een pagina met actueel nieuws uit kerk en samenleving, betrekking hebbende op Sint Jozef, ontbreken uiteraard ook niet.

 

Blader eens door de pagina’s en maak kennis met of vernieuw u kennismaking met deze grote Heilige, Sint-Jozef.

 

 

English speaking visitors please click here.

Wij trachten zoveel  mogelijk informatie welke betrekking heeft op St-Jozef een plaats te geven op het internet.  Heeft u informatie, prentjes, gebeden of liederen welke hier absoluut niet kunnen cq. mogen ontbreken stuur dan even een e-mail naar info(a)sint-jozef.nl (vervang (a) door @).

 

Alle rechten voorbehouden.

Copyright © 2001 teleb,
Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal.